Coaching

Het belangrijkste leermoment is niet de training die iemand volgt, want hier gebeurt vooral kennisoverdracht, maar wel de periode die volgt op de training. In hoeverre neemt en krijgt de trainee dan de kans om de aangeleerde technieken ook effectief toe te passen in praktijk? En krijgt hij of zij dan ook onmiddellijke, objectieve feedback over de manier waarop de leerstof naar de praktijk wordt omgezet?

Als specialist in coaching-technieken speelt 4Result ook in deze fase een belangrijke rol. Dit zowel in de individuele begeleiding van managers, als in de fieldcoaching, waarbij samen met de verkopers ‘op de baan’ wordt gegaan.

Bovendien leert 4Result uw eigen managers om te coachen en kunnen we deze taak ook zelf (voorlopig of voor langere periode) waarnemen. Graag tonen wij u hoe wij hierbij tewerk gaan, en vertellen u enkele interessante cases.

Coaching van verkopers en salesmanagers
Personal coaching van middelmanagers en directieleden