Strategic management

Waar wil u staan binnen 5 jaar, en binnen 8 jaar? Wat is daarvan de impact op uw activiteiten van het lopende en komende jaar? Waar zit het grote verschil tussen managers en leiders?

Dat is het - al dan niet - hebben van een duidelijke visie (en die kunnen overbrengen).

Hoe ontwikkel ik een visie? Mag ik als middle management zelf een visie ontplooien? Wat wordt hier eigenlijk van mij verwacht? Wat is het verschil tussen een visie en een missie? En wat is dan een strategie?

Al deze elementen spelen een grote rol in het kunnen mobiliseren van uw team. Succesvolle bedrijven hebben een duidelijke missie, maar ook visie (ook al staat ze niet altijd op papier).

Door middel van een unieke aanpak kunnen wij u helpen om ‘top down’, via een cascade, de visie te ontwikkelen en vervolgens verstaanbaar te maken voor iedere medewerker in de organisatie. 4Result zorgt hierbij voor:

• De missie en visie van uw bedrijf formuleren
• Deze missie en visie vertalen naar elke afdeling toe
• De missie en visie vertalen naar duidelijke waarden en gedragsnormen voor elke functie
• Het opleidingsplan van elke functie afstemmen op de verwachte gedragsnormen
• Merkontwikkeling (“branding”), doorheen de volledige organisatie laten doorstromen
• Leren werken met een afgeleide visie en missie per afdeling
• Leren dit om te zetten in een ondernemingsplan tot op afdelingsniveau
• Leren dit om te zetten tot een individueel actieplan tot op functieniveau
• ...