Production & organisation management

Projectmanagement

Misschien wel de meest onderschatte dimensie binnen een managementfunctie is het beheer van de processen. ”Never take things for granted”, is een basisuitgangspunt in het hedendaagse management. Alles wat we doen, kan misschien eenvoudiger, sneller, goedkoper, met andere woorden efficiënter.

De huidige manager krijgt hierin de belangrijkste verantwoordelijkheid:

1. Vooreerst moet hij ervoor zorgen dat er processen en procedures zijn, zodat zijn team kan functioneren, en weet wie, wat, wanneer, waar en hoe het de opdracht moet uitvoeren.
2. Hierbij is planning, overleg en structuur van fundamenteel belang.
3. Hij moet er voor zorgen dat de aanwezige processen en procedures effectief lopen zoals gepland.
4. Voortdurend kunnen analyseren welke verbeteringen van de huidige processen kunnen leiden tot een hogere efficiëntie.

Project management is een vaardigheid die je erg moeilijk in je eentje onder de knie krijgt. Opleiding is bijna altijd noodzakelijk.

Quality

Kwaliteit is primordiaal in het hedendaagse bedrijfsbeleid. Haast iedere onderneming beweert kwalitatieve producten en diensten te leveren. Nochtans verlopen kwaliteitstrajecten vaak erg moeilijk en worden ze soms met beperkt enthousiasme gevolgd door de medewerkers in de organisatie.

Het gevolg is dat bv. een ISO-logo niet langer overtuigend is voor de kritische klant, als die de noodzakelijke begeestering bij zijn leverancier niet terugvindt. Enkel klantentevredenheid volstaat niet langer, ‘delighting the customer’ is vandaag de opdracht.
Essentieel hiervoor zijn goed uitgewerkte processen, procedures en normen, maar dan wel op een manier die gedragen wordt door de directie en alle medewerkers.

Vandaar dat een professionele begeleiding van uw kwaliteitsmanagement onontbeerlijk is.

4Result kent en beheerst de regelgeving rond diverse niveaus van kwaliteitsdoelstellingen. Aan de hand van intensieve trainingsprogramma’s zorgen wij dat uw teamleden alle kneepjes onder de knie krijgen. Hiertoe behoort onder meer:
• De essentie van kwaliteitsmanagement begrijpen en kunnen toepassen
Kwaliteit kunnen meten: voorbereiden van audits
Uitvoeren van doorlichtingen, audits
Gestructureerd vergaderen, verslagen opmaken en intern communiceren
Verbeteringstrajecten opstellen samen met het team
Begeestering brengen in een team om kwaliteitsdenken en doen niet langer te zien als een opdracht, maar als een missie.
• …