Management

Verantwoordelijkheid nemen en dragen is een complexe en ook vaak een eenzame job. Van een manager wordt verwacht dat hij op alle domeinen een objectieve, haast wetenschappelijke oplossing in huis heeft, en dat hij heel snel kan beslissen. Hij wordt betaald om het beter te weten. Maar een manager is natuurlijk ook maar een mens, die briljant kan zijn in één aspect van zijn job, maar onzeker is over een ander. Eén van de basisproblemen van elke manager is de volledige dimensie van zijn taak te vatten.

Trouwens, waar haalt iemand die plots tot manager wordt gepromoveerd, in 1 2 3 de kennis vandaan om snel en juist te beslissen?
Dit beseffen en de knelpunten aanpakken door middel van professionele begeleiding, is de sterkte van een échte topmanager. Hiervoor heeft hij nood aan eenvoudige, performante modellen en werkmethodes, die hem helpen zijn taak efficiënt en met succes te vervullen.

4Result heeft een uniek en sterk managementmodel ontwikkeld dat het mogelijk maakt om aan iedere (ook de beginnende) manager op een praktische en éénvoudige manier zichtbaar te maken welke zijn verantwoordelijkheden zijn, en hoe hij hier succesvol mee kan omgaan.
Het team van 4Result heeft dit in de praktijk zelf meegemaakt. De trainers kunnen dan ook op elk niveau de nodige competenties bijschaven. Enkele deeldomeinen van het management waarin 4Result succesvolle trajecten heeft doorlopen zijn:

• Resultaten bereiken als manager door methodisch te werken via plan-do-check-act
• Leadership skills
• Change management: het introduceren en begeleiden van veranderingsprocessen
• People management: resultaten bereiken met je medewerkers (HRM)
• Teambuilding
• Strategisch management: van missie en visie tot implementatie, opstellen en opvolgen van een businessplan, balanced score card, enzovoort.
• Time & priority management: efficiënt tijdsbeheer en algemene planning in een team
• Financieel management: beslissingen nemen op basis van cijfers
• Selfmanagement voor managers
• Personal coaching van managers
• Situationeel leidinggeven en coachen
• Omgaan met mijn stijl, de diverse sociale stijlen, typologiën in mijn team
• …

Deze trainingen worden zowel gegeven aan teams als aan individuele managers.
Er worden trajecten uitgewerkt voor zowel midden als hogere managementfuncties.